Choď na obsah Choď na menu
 


štvrtý ročník

12. 5. 2008

*čakáte na hodinu v triede a zrazu sem prihrmí učiteľka elfštiny.* Dobrý deň! Dobre žiaci, kde sme skončili s učivom? *opýta sa a sama si aj odpovie*  Aha už viem. Elfština je jazyk elfov používali ju už od pradávna. Teraz si zopakujeme čo by ste už mali vedieť, keď ste už štvrtáci a pridáme si k tomu nejaké zaujímavosti. *nalistuje v knihe stranu a číta* Bežná Elfčina (Common Elvish) je jazyk elfov, ktorý používali keď sa prvýkrát prebudili pri jazere Cuivienen a predtým ako dosiahli Valinor. (pozn. elfčina v tomto období je často interpretovaná aj ako „primitívna quenyjčina“, tzn. jazyk pred rozdelením elfov, Eldari a iní ako samostatná skupina neexistuje.) Proto- Elfčina (Proto-Elvish) je vlastne bežná elfčina v pozmenenej forme. Štúdie majú za to, že pôvodný Tolkienov zámer bol, aby Proto- Elfčinu naučil elfov Orome (teda nasledovník jazyka Valarov). No zdá sa, že potom svoj úmysel zmenil a teda najskoršia elfčina nie je jazykovým potomkom Valarinu. Inými slovami – nie je dôležitá. *na chvíľu sa pozrie na žiakov ktorý si píšu poznámky* Tak to je z teórie všetko. Tu je slovná zásoba:

Bežné otázky
Elfí preklad
 
 
Skončil si?
Lle tela?
Robíš si srandu?
Lle lakwenien?
Si pripravený?
Lle desiel?
Postaráš sa (o pitie/o nejaké jídlo)?
Malia ten’ (yulna/vasa)?
Postaráš sa o nejaké (víno/medovinu/pivo)?
Malia ten’ (fion/laure/sereg)?
Mohol by si zakúzliť (neviditeľnosť) na mňa?
Lle ista (amin quella) no’ amin?
Rozumieš (rozumiete) (mi)?
 (Lle/Ron) rangwa (amin)?
Poznám ťa?
Amin sinta lle?
Cítiš sa dobre?
Lle tyava quel?
Potrebuješ sa napiť vody?
Lle anta yulna en alu?
Potrebuješ pomoc?
Lle anta amin tu?
Dal si sľub?
Lle vesta?
Hovoríš elfštinou?
Lle quena i’lambe tel’ Eldalie?
Chceš si zatancovať?
Lle merna salk?
Ustúpiš?
Lle lava?
Ako sa máš (Čo robíš) (dnes)?
Sut naa lle (umien) (sina re)?
Ako dlho?
Sut an?
Ako?
Sut?
Sú tu problémy?
Naa rashwe?
Dlhé dobrodružstvo?
An lema?
Pôjdeme (loviť)?
Lle merna aut (farien)?
Čo to robíš?
Mani naa lle umien?
Čo si povedal?
Mani ume lle quena?
Čo chceš (pre neho)?
Mani uma lle merna (ten’ ta)?
Čo sa stalo?
Mani marte?
Čo si robil?
Mani nae lle umien?
Čo to je?
Mani naa ta?
Čo to je (vec)?
Mani naa tanya (nat’)?
Čo?
Mani?
Ako sa voláš?
Mani naa essa en lle?
Kedy odídeme (odídete)?
Iire (lye/lle) auta?
Kedy?
Iire?
Odkiaľ (ty/vy všetci/my) (si)?
Manke (naa/nae) (lle/llie/lye) (tuulo’)?
Kde si? (Kde si bol?)
Manke (naa/nae) lle?
Kam (my/vy/ty) ideme?
Manke naa (lye/lle) autien?
Kde sa streteme?
Manke naa lye omentien?
Odkiaľ pochádza?
Manke tanya tuula?
Kde je schôdzka?
Manke naa i’omentien?
Kde?
Manke?
Ktorá jedna?
Mani er?
Kdo (je/bol) to?
Ya (naa/nae) tanya?
Kdo?
Ya?
Kdo vedie?
Ya auta yeste’?
Prečo si tu?
Mankoi naa lle sinome?
Prečo si to urobil?
Mankoi lle uma tanya?
Prečo to chceš vedieť?
Mankoi lle irma sint?
Prečo?
Mankoi?

Domáca úloha: 1. naučiť sa slovíčka + RPG príbeh o tejto hodine                2. preložiť toto: Obrázok  

 

 

 

 

 

 

Dovidenia, dúfam že sa ešte niekedy stretneme! *odíde z triedy.*